رسیور مدیا استار مدل مینی 1010 فوراور

🔷 معرفی و فروش رسیور با کیفیت  و اقتصادی مدیا استار مدل : ❇️ MS-mini1010 Forever 👀 قیمت رسیور مدیا استار مدل مینی 1010 فوراور 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصر به فرد امکان استفاده از …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل مینی 1010 فوراور’ »

رسیور مدیا استار مدل مینی 1515 فوراور

🔷 معرفی و فروش  رسیور جدید از برند معتبر و با کیفیت  مدیا استار مدل : ❇️ MS-mini1515 Forever ✔ قیمت رسیور مدیا استار مدل مینی 1515 فوراور 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصر به فرد …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل مینی 1515 فوراور’ »

رسیور مدیا استار مدل مینی 1717 فوراور

🔷 معرفی رسیور جدید و با کیفیت مدیا استار مدل : ❇️ MS-mini1717 Forever 👀قیمت رسیور مدیا استار مدل مینی 1717 فوراور 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصر به فرد امکان استفاده از دو منوی مختلف …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل مینی 1717 فوراور’ »

رسیور مدیا استار مدل مینی 2121 فوراور

🔷 معرفی  و فروش رسیور جدید مدیا استار مدل : ❇️ MS-mini2121 Forever 👀قیمت رسیور مدیا استار مدل مینی 2121 فوراور 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصر به فرد امکان استفاده از دو منوی مختلف و …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل مینی 2121 فوراور’ »

رسیور مدیا استار مدل مینی 2525 فوراور

🔷 معرفی  و فروش رسیور جدید و اقتصادی مدیا استار مدل : ❇️ MS-mini2525 Forever ✔ قیمت رسیور مدیا استار مدل مینی 2525 فوراور 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصر به فرد امکان استفاده از دو …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل مینی 2525 فوراور’ »

رسیور مدیا استار مدل مینی 700 رویال

🔷 معرفی رسیور جدید  و با کیفیت مدیا استار مدل: ❇️ MS-mini700 Royal 👀قیمت رسیور مدیا استار  مینی 700 رویال 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصربفرد امکان استفاده از دو منوی مختلف و زیبا ، با …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل مینی 700 رویال’ »

رسیور مدیا استار مدل 880 یونیوا

🔷 معرفی  و فروش رسیور جدید و پرفروش مدیا استار مدل: ❇️ MS-880 Uneva 👀قیمت رسیور مدیا استار مدل 880 یونیوا 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصربفرد امکان استفاده از دو منوی مختلف و زیبا ، …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل 880 یونیوا’ »

رسیور مدیا استار مدل 1200 یونیوا (سری جدید)

🔷 معرفی و خرید رسیوربا کیفیت و اقتصادی مدیا استار مدل : ❇️ MS-1200 Uneva 👀قیمت رسیور مدیا استار مدل 1200 یونیوا 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصربفرد امکان استفاده از دو منوی مختلف و زیبا …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل 1200 یونیوا (سری جدید)’ »

رسیور مدیا استار مدل 1500 یونیوا

🔷 معرفی  و فروش رسیور جدید مدیا استار مدل : ❇️ MS-1500 Uneva 👀قیمت رسیور مدیا استار مدل 1500 یونیوا 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصربفرد امکان استفاده از دو منوی مختلف و زیبا ، با …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل 1500 یونیوا’ »

رسیور مدیا استار مدل 1800 یونیوا

🔷 معرفی رسیور جدید و با کیفیت مدیا استار مدل: 👀 MS-1800 Uneva ✔ قیمت رسیور مدیا استار 1800 یونیوا 🔹 مشخصات فنی : 1- سی‌پی‌یو قدرتمند GX Built-in 128MB DDR3 SDRAM high speed memory. 2- فلش 8 مگ / Flash 8MB 3- قابلیت منحصربفرد امکان استفاده از دو منوی مختلف و زیبا ، با …

Continue reading ‘رسیور مدیا استار مدل 1800 یونیوا’ »